Dessewffy Tibor – Pintér Róbert: Információs társadalom

A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson az információs társadalommal, mint a modernitás új szakaszával kapcsolatos szociológiai elméletekbe. A kurzus során a hallgatók kiselőadásokkal illetve órai közreműködésükkel bizonyíthatják képességeiket és felkészültségüket. Az oktatók fenntartják maguknak a jogot, hogy az órák elején néhány kérdésből álló 15 perces dolgozatokkal ellenőrizzék, hogy az adott órára a hallgatók milyen szinten sajátították el az olvasmányokat. Az e kérdésekre adott válaszok is beleszámítanak az érdemjegybe, amely elsősorban a kiselőadásokból illetve a félév végi 4500 szavas dolgozatból tevődik össze. Három illetve több hiányzás esetében a kurzus nem abszolválható.

Az itt következő kurzuslista tartalmazza az elérhető elektronikus anyagok linkjét, valamint magukat az anyagokat is (arra az esetre, ha a fogadó oldal nem működne, vagy ha az anyagot már levették volna).

 1. Bevezetés: az információs társadalom szociológiai megközelítése
 2. Információs társadalmi elméletekről: Webster, Antiroikko, Dessewffy

 3. Frank Webster: Information and the idea of an Information Society (in: Theories of the Information Society, Routledge, London, 1995)

  A szöveg kiváltható: Frank Webster: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm

  Ari-Veikko Anttiroikko: Remarks on the Relation between Social Science and ICT (UK-Nordic Initiative on Information and Communication Technologies, Sweden, 1999, konferencia: http://www.uta.fi/%7Ekuaran/nordic.html)

  Dessewffy Tibor: “Minden nap új varázslat” (kézirat)
   

 4. Futurológia: Toffler, Naisbitt és ’kritikája’: Fukuyama

 5. Alvin Toffler: Strategies for Survival (interjú, 1999 november)

  http://www.interlog.com/~blake/nov99/toffler.html

  John Naisbitt: Unintented Consequences (interjú, 2000 február)

  http://www.interlog.com/~blake/naisbitt2.html

  Francis Fukuyama: A nagy szétbomlás (Európa Kiadó, Budapest, 2000, 15-38)
   

 6. Castells I: Net and Self, Stalder recenzió

 7. Manuel Castells: Prologue: The net and the self (in: The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford, 1996, 1-28)

  Felix Stalder: The Network Paradigm: Social Formations in the Age of Information (in: The Information Society, http://www.slis.indiana.edu/TIS/articles/stalder.htm)
   

 8. Castells II: Interjú

 9. Manuel Castells: Q&A WITH MANUEL CASTELLS (Interjú, készítette Cliff Barney, az Upside számára 20th of May, 1997: http://www.netfront.to/full_transcript.html)
   

 10. Castells III: Konferencia-előadás, UNDP/2 fejezet

 11. Manuel Castells: Conference Paper - Info Tech Project, Information Technology, Globalization and Social Development (Paper prepared for the UNRISD Conference on Information Technologies and Social Development, Palais des Nations, Geneva, 22-24 June 1998: http://www.unrisd.org/infotech/conferen/castelp1.htm)

  New technologies and the global race for knowledge: (Human Development Report 1999, Chapter 2, UNDP: http://www.undp.org/hdro/report.html csak PDF formátumban)
   

 12. Castells IV: kritikák – Fuller, Waterman, van Dijk

 13. Steve Fuller: The Information Age: A New Brand of Dialectic

  (http://www.netfront.to/fullerrevue.html)

  Peter Waterman: The Brave New World of Manuel Castells – What on Earth (or in the Ether) is going on? (Global Solidarity Dialogue: http://www.antenna.nl/~waterman/castells.html)

  Jan A. G. M. van Dijk: The One-dimensional Network Society of Manuel Castells (in: The Chronicle, http://www.thechronicle.demon.co.uk/archive/castells.htm)
   

 14. Giddens I: Globalizáció – BBC1 (globalizáció), Almási

 15. Anthony Giddens: Globalisation (Runaway World, 1999, BBC előadás http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99)

  AlmásiMiklós: Ezredvégi beszélgetés (Interjú, készítette Tillmann J. A., 1997 http://c3.hu/~bocs/eletharm/ezred/ezred8.htm)
   

 16. Giddens II: BBC3 (tradíció), BBC4 (család), BBC5 (demokrácia), Transformation of intimacy

 17. Anthony Giddens: Tradition, Family, Democracy (Runaway World, 1999, BBC előadások http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99)

  Anthony Giddens: The Transformation of Intimacy (Polity Press, Cambridge, 1992, 37-64, 184-203)
   

 18. Kockázat I: BBC2 (kockázat), Beck

 19. Anthony Giddens: Risk (Runaway World, 1999, BBC előadás http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99)

  Ulrich Beck: A kritikai elmélettől a kockázattársadalom önkritikájáig (in: Replika 31-32, 1998, 77-91)
   

 20. Kockázat II: Dessewffy

 21. Dessewffy Tibor: A kocka el van veszve (kézirat)
   

 22. Társadalmi szerződéstől a virtuális társadalomig: Latour

 23. Bruno Latour: "Thought Experiments in Social Science: from the Social Contract to Virtual Society" 1st Virtual Society? Annual Public Lecture (Brunel University, 1st April 1998, elektronikus formában)
   

 24. Befejezés: Schiller, Lash
Herbert I. Schiller: Media, Technology, and the Market – the Interacting Dynamic (in: Culture on the Brink: Ideologies of Technology, eds. Gretchen Bender and Timothy Druckrey, Bay Press, Seattle, 1994: 31-46:

http://www.rochester.edu/College/FS/Publications/SchillerMedia.html)

Scott Lash: Informationcritique (UK-Nordic Meeting Copenhagen, 15-16 April 1999:

http://www.brunel.ac.uk/research/virtsoc/nordic/cbslash.htm#Top)

Scott Lash: Notes on the Notion of Information (Virtual Society? – the social science of electronic technologies; UK-Nordic Meeting 15-16 April 1999: http://www.brunel.ac.uk/research/virtsoc/text/nordic/lash.htm)

 1. Összefoglalás