Internet és politika 2004/2005-ös tanév, tavaszi félév

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az Internet politikatudományi jelenségeinek kutatásaiba, miközben megismerteti őket az egyes fontosabb témakörökkel, a kapcsolódó diskurzusokkal. A kurzus egyfajta olvasó- és vitaszeminárium, ahol az Internet-kutatás politikai vetületével foglalkozó tanulmányokat olvasunk és vitatunk meg közösen.

 

Az egyes órák három részből állnak:

- tallózás az információs társadalom, Internet és politika friss trendjeiből (kb. 15-30 perc)

- a kiselőadást tartó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 30-45 perc)

- az elhangzottak megvitatása (15-45 perc)

 

Az órák látogatása beleszámít a kapott érdemjegybe. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- az órai kiselőadás (45%)

- órai jelenlét és aktív munka (45%)

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (10%), feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit

 

A szeminárium tematikája:

 

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei

 

I. Bevezetés:

2. Az internet politikatudományi kutatásának intézményesülése

Kiss Balázs (2004): Az internet politikatudományi diskurzusai (in: Információs Társadalom folyóirat, 2004/1, 69-96)

Pintér Róbert (2003): Az internet politikatudományi kutatásának intézményesülése (in: Politikatudományi Szemle, 2003/2, 121-138)

 

II. Klasszikus témák új megközelítésben

3. Participáció, elektronikus agóra és online politikai vita

Castells, Manuel (2004): A valóságos virtualitás kultúrája: az elektronikus kommunikáció integrálódása, a tömegközönség átalakulása és az interaktív hálózatok kifejlődése (in: Információs Társadalom folyóirat, 2004/3-4, 144-189)

Zizi Papacharissi (2003): A virtuális szféra – Az internet mint a társadalmi nyilvánosság tere (in: Médiakutató folyóirat, 2003 tavasz, http://www.mediakutato.hu)

 

4. Politikai pártok a weben

Dányi Endre (2002): A faliújság visszaszól – politikai kommunikáció és kampány az interneten (in: Médiakutató folyóirat, 2002 nyár: http://www.mediakutato.hu)

 

5. Elektronikus kampányok és elektronikus szavazás

Sükösd Miklós – Dányi Endre (2002): M-POLITIKA AKCIÓBAN – SMS és e-mail a 2002-es magyarországi választási kampányban. (in: Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség – mobilmegismerés. Tanulmányok http://21st.century.phil-inst.hu/2002_konf/hn3_kot/suk-dany.pdf)

 

6. E-kormányzat és e-demokrácia, mint szolgáltatás

Juhász Lilla (2004): Fordulat az Európai Unió elektronikus kormányzat politikájában (in: Információs Társadalom folyóirat, 2004/2, 79-89).

Molnár Szilárd – Z. Karvalics László (2004): Közigazgatás az Internet korában – az e-kormányzat kutatói szemmel (in: Információs Társadalom folyóirat, 2004/2, 5-23)

 

III. A sötét oldal felől

7. Internet szabályozás, adatvédelem (privacy) és (adat)biztonság

Dr. Galántai Zoltán (2003): Ugyan kit érdekel a privacy? (és egyáltalán: mi is az) (in: E-privacy olvasókönyv, Arisztotelész Kiadó, Budapest, http://galantai.inno.bme.hu/e-privacy-book/e-privacy-book-01.html)

Polyák Gábor (2002): Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához (in: Médiakutató folyóirat, 2002 ősz: http://www.mediakutato.hu)

 

8. Megfigyelés, felügyelet, ellenőrzés és cenzúra

Fekete László (2002): Szabadság, jog és szabályozás a kibertérben. (in: Replika 47-48)

Horváth Lajos (2002): A világ legnagyobb fülei… (in: Rádiótechnika Évkönyv, 2002, http://www.vilagvevo.radio.hu/adasok/22/echelon.htm)

 

9. Cyberhadviselés, háború, védekezés, terrorizmus

Nagy Péter (1999): Az információs hadviselés – A nemzetközi kapcsolatok új dimenziója az információs korszakban (in: Neumann Jánostól az Internetig. Akik nyomot hagytak a 20. századon 4. Napvilág Kiadó, 1999, 97-137)

 

10. Nemzetállam, nacionalizmus, (politikai) identitás és közösségek, gyűlölet és gyűlöletbeszéd az interneten

Bayer Judit (2003): Javaslat a gyűlöletbeszéd internetes kezelésére – A közlések jogi szabályozásának sajátosságai az interneten. (in: Médiakönyv 2003, http://www.policy.hu/bayer/gyuloletbeszed.pdf)

Stalder, Felix (2001): Az analógtól a digitális identitás felé. (in: Korunk, 2001 április, 33-36)

 

IV. Globális aspektus

11. Elektronikus demokrácia – nem demokratikus országok és az Internet

Sajó András (2003): Internet-demokrácia? (in: Beszélő, 2003/7-8, http://beszelo.c3.hu/03/0708/08sajo.htm)

 

12. Globális civil társadalom és politikai mozgalmak

Szabó Máté (2004): Globális demokrácia, globális civil társadalom, új médiumok (in: Magyar Tudomány, 2004/2, http://www.matud.iif.hu/04feb/004.html)

 

Juhász Lilla (juhasz.lilla@ittk.hu) és Pintér Róbert (pinter.robert@ittk.hu)

BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

2005. február